Rekonstruktion av urinblåsan och urinröret med odlade celler

Magdalena Fossum

Med. dr. Magdalena Fossum bedriver kliniskt arbete som biträdande överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Där har hon byggt upp en framgångsrik forskning kring vävnadsodling (tissue engineering) med mål och syfte att kunna skapa nya kroppsegna organ eller vävnader för att ersätta de som saknas efter exempelvis medfödda missbildningar.

På Astrid Lindgrens barnsjukhus behandlas barn med olika former av missbildningar i urinvägarna och i könsorganen. Brist på vävnad kan ibland försvåra den kirurgiska behandlingen. Målsättningen har varit att skapa kroppsegna transplantat genom att odla celler i laboratoriemiljö eller inne i kroppen för att därigenom förbättra den kirurgiska behandlingen av dessa patienter, s.k. tissue engineering. Fördelarna med att använda kroppsegna celler är att risken för infektion och avstötning är liten samtidigt som det möjliggör skapande av transplantat som är skräddarsydda efter den enskilda patientens behov.

Sedan år 2000 har det varit möjligt att behandla barn med uttalad urinrörsmissbildning med denna teknik.

Det finns ett kliniskt behov av att utveckla metoden för att behandla en rad olika sjukdomstillstånd. Ett exempel är önskan att kunna förstora urinblåsan eller skapa en tappningskanal till densamma. Därför studeras nya kirurgiska metoder i djurexperimentella studier, framför allt för att förstora urinblåsan. Parallellt med detta genomförs kvalitetsstudier av celler efter långtidsodling i laboratoriemiljö genom analys av arvsmassa och genuttryck. Slutligen utförs livskvalitetsuppföljningar av patienter med svåra urologiska missbildningar som behandlats på kliniken sedan 1970-talet. Uppföljningsstudierna kan bland annat hjälpa till att identifiera vilka patienter som kan dra bäst nytta av tissue engineering. Metoderna kan även användas för att behandla vuxna samt efter skador som uppkommit på grund av olycksfall eller i samband med cancerbehandling.