Jordnötsallergi hos barn och ungdomar

Susanne Glaumann

Jordnötsallergi är vanligt förekommande bland barn och ungdomar i Sverige. Vid en svår jordnötsallergi finns det risk för en allergisk reaktion som i värsta fall kan få dödlig utgång. Vetskapen om att kunna dö vid oavsiktligt intag av jordnötter medför i många fall en stor oro för de allergiska barnen och deras familjer. Utredning av en jordnötsallergi är svår då dagens metoder inte med säkerhet kan skilja ut vilka som kommer att reagera. Det går heller inte att förutse hur svår reaktionen blir. Det enda sättet att säkerställa en jordnötsallergi är via en jordnötsprovokation vilket innebär att barnet får äta jordnötter under medicinsk övervakning på sjukhus. Jordnötsprovokationer är tidskrävande, kostsamma och barnen riskerar även att få svåra allergiska symtom. Det finns därför idag ett stort behov av nya diagnostiska metoder för att säkerställa en jordnötsallergi.

Susanne Glaumann, doktorand och ST-läkare i barnmedicin på Sachsska barnsjukhuset i Stockholm, utvärderar i sin forskning nya metoder för att förbättra diagnostiken vid en jordnötsallergi. Susanne undersöker hur vita blodkroppar (basofila celler) reagerar efter stimulering med jordnöt i provrör samt hur mönstret av allergi-antikroppar i blod mot olika proteiner i jordnöt hos jordnötsallergiska barn/ungdomar som genomgått jordnötsprovokation ser ut. I framtiden kommer vi med all sannolikhet genom ett blodprov att kunna avgöra vilka barn som riskerar få en svår allergisk reaktion när de äter jordnötter.