Andnöd hos barn och vuxna. Incidence, mekanismer och behandling

Erik Herlenius

I Sverige dör varje år mellan 20 och 30 barn i plötslig spädbarnsdöd. Andningsuppehåll och oregelbunden andning är särskilt vanligt hos barn som är för tidigt födda, men förekommer även hos äldre barn och vuxna. Orsaken är omogenhet och störningar i hjärnstammens andningscentrum. Den nedsatta syresättningen kan även leda till hjärnskador.

Docent och med. dr. Eric Herlenius studerar utvecklingen av nervsystemet före och kring födseln för att förstå mer om mekanismerna bakom andningsstörningarna. Ett av målen med forskningen är att hitta alternativ till koffein som idag är det läkemedel som används mot andningsproblem hos spädbarn. Eric Herlenius är dessutom verksam som överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.