Styrelse

Alexandra Montgomery

Alexandra Montgomery

Ordförande

Fil. kand och diplomerad från Berghs School of Communnications. Bakgrund som konsult bl a som partner i Kreab. Styrelseuppdrag i urval: Wallenbergska Familjestiftelsen och Ragnar Söderbergs stiftelse.
Foto: Tobias Björkgren. © Ragnar Söderbergs stiftelse 2017

Clara Bolinder Lundberg

Clara Bolinder Lundberg

Vice ordförande & kassaförvaltare

Civ. ek och fil. kand med erfarenhet inom finansbranschen. Haft ledande befattningar på bl.a. Bankstödsnämnden, Ratos, Tengbom och Collector Bank. Lång erfarenhet från styrelsearbete. 

Karin Sylvan

Karin Sylvan

Ledamot

Fil. kand, fd bankdirektör i Nordea, suppleant i föreningens styrelse under åren 2004-2010.

Johan Wallander

Johan Wallander

Ledamot

Medicinskt sakkunnig. MD fd verksamhetschef Barnkirurgi Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Karin Nilsson Edin

Karin Nilsson Edin

Ledamot

Jur.kand. och kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm.

Catherine Engellau

Catherine Engellau

Suppleant

Fil. kand och diplomerad från IHR. Grundare och arbetande styrelseordförande i stiftelsen Djurgårdsskolan.

Tomas Wester

Tomas Wester

Suppleant

Professor och överläkare, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

Björn Nordlund

Björn Nordlund

Suppleant

Lektor, docent och barnsjuksköterska, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet. Anställd på Astrid Lindgrens barnsjukhus.