Styrelse

Marianne von der Esch

Marianne von der Esch

Ordförande

Jur- och fil kand, F.d. enhetschef hos Riksdagens Ombudsman-JO, Vice ordf i H.K.H. Lovisas Förening för barnasjukvå 2004-2010.

Alexandra Montgomery

Alexandra Montgomery

Vice ordförande

Fil. kand och diplomerad från Berghs School of Communnications. Bakgrund som konsult bl a som partner i Kreab. Styrelseuppdrag i urval: Wallenbergska Familjestiftelsen och Ragnar Söderbergs stiftelse.
Foto: Tobias Björkgren. © Ragnar Söderbergs stiftelse 2017

Lars Holm

Lars Holm

Ledamot

Investment Director SEB, jur. kand lång erfarenhet inom kaptialförvaltning.

Karin Sylvan

Karin Sylvan

Ledamot

Fil. kand, fd bankdirektör i Nordea, suppleant i föreningens styrelse under åren 2004-2010.

Johan Wallander

Johan Wallander

Ledamot

Medicinskt sakkunnig. MD fd verksamhetschef Barnkirurgi Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Catherine Engellau

Catherine Engellau

Suppleant

Fil. kand och diplomerad från IHR. Grundare och arbetande styrelseordförande i stiftelsen Djurgårdsskolan.

Tomas Wester

Tomas Wester

Suppleant

Professor och överläkare, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

Clara Bolinder Lundberg

Clara Bolinder Lundberg

Suppleant

Civ. ek och fil. kand med erfarenhet inom finansbranschen. Haft ledande befattningar på bl.a. Bankstödsnämnden, Ratos, Tengbom och Collector Bank. Lång erfarenhet från styrelsearbete.