Om Lovisa

Fakta & Ekonomi

Syfte

H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård har till ändamål att stödja forskning inom barnsjukvård vid lärosäten i Sverige och ge anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län som bedriver barnsjukvård.

Inriktning

HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har valt att i första hand premiera unga forskare med anknytning till en vetenskaplig institution inom området barnsjukvård/barnhälsovård. Beviljade medel utbetalas till anvisat bankkonto på sökandens institution och att användas enligt de riktlinjer som är uppställda vid institutionen. Föreningen har valt att inte att ge anslag till barncancerforskning, då detta forskningsområde erhåller betydande medel från olika donatorer.

Förvaltat kapital

Stiftelsen förvaltar cirka 200 miljoner kronor.

Utdelningsbara medel

Föreningen delar årligen ut cirka 4 – 4,5 miljoner kronor.

Ansökningar

Ansökan ska vara registrerad före den 1 mars. Ansökningsperioden öppnar den 15 januari.

Donationer

Föreningen mottager tacksamt donationer för att kunna utöka stödet till forskning och utveckling inom svensk barnsjukvård.

Donering kan göras via Bankgiro och Swish
Bankgiro: 5489-6972
Swish: 123 687 4994

För mer information kontakta helena.wallenberg@seb.se.

Kalendarium

Ansökningar skall vara registrerade före den 1 mars – samma datum varje år. Styrelsen möts tre gånger varje år: i april, i samband med föreningens årssammanträde i månadsskiftet maj/juni och i november.

Årssammanträdet med föreningens medlemmar hålls i månadsskiftet maj/juni på SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm.