Forskare

Syfte

H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnasjukvård samt till barnasjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län.

Förvaltat kapital & medel

Stiftelsen förvaltar cirka 200 miljoner kronor. Föreningen delar årligen ut cirka 4 – 4,5 miljoner kronor. Nedan finns exempel på några av de forskare som stiftelsen valt att dela ut medel till. 

Ansökningar

Ansökan ska vara registrerad före den 1 mars. Ansökningsperioden öppnar den 15 januari.

Några forskare som Kronprinsessan Lovisas förening beviljat anslag