Ansökan

Anvisningar till ansökan

Klicka här för att se anvisningarna i pdf-format

Innan du skickar in din ansökan till oss, läs pdf-dokumentet.

Obligatoriska bilagor

  1. Underskrifter bifogas i den elektroniska ansökan, inklusive namnförtydligande, av institutionschef/klinikchef och den sökande. Formulär för detta finns vid ”Att bifoga till ansökan” rubriken.
  2. Aktivitetsrapport och resultat från tidigare beviljade anslag från föreningen/stiftelsen som inte tidigare rapporterats.
  3. Den sökandes publikationslista de senaste 5 åren.

Bedömning och beslut

Ansökan bedöms av föreningens/stiftelsens medicinskt sakkunniga.
Beslutet tas av styrelsen.

Medel som ej rekvirerats inom 1 år återgår till föreningen/stiftelsen. Anslag kan endast rekvireras till i ansökan angiven institution/klinik.

Att bifoga till ansökan

Klicka här för att hämta pdf

Bifoga pdf med underskrifter som bilaga i den elektroniska ansökan tillsammans med övriga obligatoriska bilagor. Klicka här för att hämta ner pdf-en.

Länk till ansökan

Efter att du tagit del av instruktionerna på denna sida så hänvisar vi till den digitala ansökan.
Ansök senast den 1 mars.