H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård

 

Föreningen har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnsjukvårdens område samt barnsjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län.

 

Ansök om medelDonera

Om Lovisa i korthet

Forskning barnsjukvård och barnhälsovård

Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård historia
  • 1848 testamenterar Dr Pehr Elmstedt pengar till vård av sjuka barn
  • 1851 sker en donation till samma ändamål från Stockholms välbeställda
  • 1854 grundas Kronprinsessans Lovisas Vårdanstalt med dessa pengar
  • 1860 bildas H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård som kom att stå under H.K.H. Kronprinsessan Lovisas beskydd
  • 1872 ger Stockholms stadsfullmäktige ett villkorat bidrag till vårdanstalten
  • 1899 invigs en ny modern vårdinrättning vid Polhemsgatan
  • 1961 byter vårdanstalten namn till Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus
  • 1970 övergår verksamheten till en ny barnklinik på St. Görans sjukhus. Föreningen kompenserades ekonomiskt. Därmed skapas den ekonomiska grund som sedan dess möjliggjort stöd till barnsjukvård i vid bemärkelse

Läs mer om Lovisas historia här

Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt tillkom 1854 genom en doktor Pehr Elmstedts donation år 1848 för vård av sjuka barn i Stockholm och via gåvor från ”det välbeställda Stockholm”. Vår förening, bildad 1860 under beskydd av HKH Kronprinsessan Lovisa, hade som syfte att stödja denna vårdanstalt. Verksamheten gav eko i stadsfullmäktige 1872 i form av ett bidrag till vårdanstalten. 1899 invigdes en modern vårdinrättning vid Polhemsgatan i Stockholm. 

1961 bytte vårdanstalten namn till Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus. 1970 överfördes verksamheten till den nya barnkliniken på Sankt Görans sjukhus. Föreningen kompenserades ekonomiskt och därmed lades den grund, som har möjliggjort stöd till forskning inom området barnsjukvård/barnhälsovård.

HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har till ändamål att med anslag stödja forskning inom området barnsjukvård/barnhälsovård till sjukvårdsinrättningar i Sverige. Årligen utbetalas anslag till ett 50-tal forskare.

Stiftelsen Axel Tielmans minnesfond skall, i samarbete med HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård, stödja forskning inom samma områden men även ge bidrag till anskaffning av utrustning och särskilt till sådana behov som inte täcks av offentliga medel.

Ansökningar

Ansökan ska vara registrerad före den 1 mars. Ansökningsperioden öppnar den 15 januari.

Forskning barnsjukvård

H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnsjukvårdens område samt barnsjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län.