Styrelse

Styrelsen

 

Marianne von der Esch  
Ordförande:
Marianne von der Esch,
jur- och fil kand, Enhetschef hos Riksdagens Ombudsmän-JO, Vice ordf i H.K.H. Lovisas Förening för barnasjukvård 2004-2010
     
Alexandra Montgomery  
Vice ordförande:
Alexandra Montgomery,
fil kand och diplomerad från Berghs School of Communnications. Bakgrund som konsult bl a som partner i Kreab. Styrelseuppdrag i urval: Wallenbergska Familjestiftelsen och Ragnar Söderbergs stiftelse
     
Staffan Meurling  


Ledamot:
Staffan Meurling, Professor em
vid Institutionen för Kvinnors o Barns Hälsa, Uppsala Universitet

     
Lars Holm  
Ledamot:
Lars Holm, Investment Director SEB, jur kand lång erfarenhet inom kaptialförvaltning
     
Karin Sylvan  
Ledamot:
Karin Sylvan, fil kand,
fd bankdirektör i Nordea, suppleant i föreningens styrelse under åren 2004-2010
     
Johan Wallander   


Suppleant:
Johan Wallander, Medicinskt sakkunnig. MD Överläkare Barnkirurgi Astrid Lindgrens Barnsjukhus    

     
Barbro Montgomery  
Suppleant:
Barbro Montgomery, medlem 1954, ordförande i H.K.H. Kronprinsessan Lovisas Förening för barnasjukvård 1967 -2010, ordförande i Wallenbergska familjestiftelserna 1962-2010
     
Catherine Engellau  
Suppleant:
Catherine Engellau, fil kand och diplomerad från IHR. Grundare och arbetande styrelseordförande i stiftelsen Djurgårdsskolan