Styrelse

Styrelsen

 

Marianne von der Esch  
Ordförande: Marianne von der Esch,
jur- och fil kand, F.d. enhetschef hos Riksdagens Ombudsman-JO, Vice ordf i H.K.H. Lovisas Förening för barnasjukvå 2004-2010
     
Alexandra Montgomery  
Vice ordförande: Alexandra Montgomery,
fil kand och diplomerad från Berghs School of Communnications. Bakgrund som konsult bl a som partner i Kreab. Styrelseuppdrag i urval: Wallenbergska Familjestiftelsen och Ragnar Söderbergs stiftelse
     
Staffan Meurling  


Ledamot: Staffan Meurling, Professor em
vid Institutionen för Kvinnors o Barns Hälsa, Uppsala Universitet

     
Lars Holm  
Ledamot: Lars Holm, Investment Director SEB, jur kand lång erfarenhet inom kaptialförvaltning
     
Karin Sylvan  
Ledamot: Karin Sylvan, fil kand,
fd bankdirektör i Nordea, suppleant i föreningens styrelse under åren 2004-2010
     
Johan Wallander  


Suppleant: Johan Wallander, Medicinskt sakkunnig. MD Överläkare Barnkirurgi Astrid Lindgrens Barnsjukhus

     
Catherine Engellau  
Suppleant: Catherine Engellau, fil.kand. och diplomerad från IHR. Grundare och arbetande styrelseordförande i stiftelsen Djurgårdsskolan
     
Thomas Wester  
Suppleant: Tomas Wester, professor och överläkare, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet
     
Barbro Montgomery  
Hedersledamot. Som ett erkännande av Barbro Montgomerys mångåriga, gedigna insats i Föreningen (medlem sedan 1954, styrelsens ordförande mellan 1967 – 2010) har styrelsen utsett henne till hedersledamot i HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård.