Kalendarium

Ansökan skall vara registrerad före den 1 mars - samma datum varje år.

Styrelsen möts tre gånger varje år: i april, i samband med föreningens årssammanträde i månadsskiftet maj/juni och i november.

Årssammanträdet med föreningens medlemmar hålls i månadsskiftet maj/juni på SEB, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm.