Fakta & ekonomi

Syfte

H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnasjukvård samt till barnasjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län.

Nuvarande inriktning

H.K.H. Kronprinsessans Lovisas förening för barnasjukvård har under senare år premierat ett antal yngre framstående forskare. Föreningen har under samma period valt att avstå från att ge anslag till barncancerforskning då detta område för närvarande redan erhåller betydande medel från olika donatorer.

Förvaltat kapital

Stiftelsen förvaltar cirka 120 miljoner kronor.

Utdelningsbara medel

Föreningen delar årligen ut cirka 3 miljoner kronor.