Fakta & ekonomi

Syfte

H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har till ändamål att stödja forskning vid de lärosäten i Sverige som bedriver forskning inom barnasjukvård samt till barnasjukvård genom anslag till sjukvårdsinrättningar i Stockholms län.

Inriktning

HKH Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård har valt att i första hand premiera unga forskare med anknytning till en vetenskaplig institution inom området barnsjukvård/barnhälsovård. Beviljade medel utbetalas till anvisat bankkonto på sökandens institution och att användas enligt de riktlinjer som är uppställda vid institutionen. Föreningen har valt att inte att ge anslag till barncancerforskning, då detta forskningsområde erhåller betydande medel från olika donatorer.

Förvaltat kapital

Stiftelsen förvaltar cirka 200 miljoner kronor.

Utdelningsbara medel

Föreningen delar årligen ut cirka 4 - 4,5 miljoner kronor.