Donationer

 

Föreningen mottager tacksamt donationer för att kunna utöka stödet till forskning och utveckling inom svensk barnsjukvård.

För mer information kontakta
helena.wallenberg@seb.se eller staffan.meurling@kbh.uu.se