Donationer


 

Föreningen mottager gärna donationer

   
Helena Wallenberg
helena.wallenberg@seb.se

 


Forskare som föreningen beviljat anslag 

Gustaf Herlenius Gustaf Herlenius
Transplantation av tarm antingen som isolerat organ eller som en del av ett fler-organs transplantat (multivisceral).Läs mer
           

 

Fredrik Ahlsson
Betydelsen av den intrauterina miljön, epigenetiska markörer, genuttryck och metabola konsekvenser
Läs mer
 

 

Johan Ã…gren
Optimerad intensiv- och intraoperativ vård av nyfödda Läs mer

 

Eva Wiberg-Itzel
Övervakning av mor och barn under förlossning
Läs mer
 

 

Claude Marcus
Barnfetma - ett mångbottnat problem utan enkla lösningar Läs mer

 

Susanne Glaumann
Jordnötsallergi hos barn och ungdomar
Läs mer
 

 

  Erik Herlenius
Andnöd hos barn och vuxna. Incidence, mekanismer och behandling Läs mer

 

Magdalena Fossum
Rekonstruktion av urinblåsan och urinröret med odlade celler
Läs mer
 

 

  Elisabet Gustafson
Studie av leverceller under tidig posttransplantationsfas
Läs mer