Kontakt


 
Medicinskt sakkunnig
Johan Wallander
johan.wallander@karolinska.se

 
Ekonomiska frågor

Lars Holm
lars.holm@seb.se

   
Administrativa frågor

Helena Wallenberg
helena.wallenberg@seb.se